Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Tears in heaven

Thăng Fly
Đang tiếp diễn, 0 tập
Câu chuyện là một dòng tâm sự của chính tác giả Thăng Fly về những hoài bão trăn trở trước đây của anh, trong những lúc khó khăn, để thực hiện ước mơ của chính mình.

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Tập truyện