Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Teddy

Vũ Minh
Kết thúc, 1 tập
Tình cảm, sự chở che, bảo vệ của người cha đã mất dành cho con gái được gửi gắm qua… một chú gấu bông!

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 7
  • 4
  • 4
  • 2
  • 1
  • 0
  • 1

Tập truyện