Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] The 13th

Đỗ Đình Cương
Kết thúc, 1 tập
Câu chuyện kể về Dante và hành trình trở về nguồn cội của cậu ta.

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Tập truyện