Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Điểm mặt những người hay quên

mGift
Kết thúc, 1 tập
Hãy chăm chỉ yêu thương những người não cá vàng nhé, không là tới một ngày, họ chẳng nhớ ra bạn là ai đâu!

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 1
  • 9
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Tập truyện