Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Không đâu bằng cơm mẹ nấu

mGift
Kết thúc, 1 tập
Khi yêu thương ai đó, bạn sẽ nhớ mãi mùi hương đặc biệt của người ấy, đối với người mẹ đó còn là mùi của thức ăn, của mồ hôi khi mẹ lăn vào bếp.

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 22
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 0
  • 1

Tập truyện