Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Nói một đằng, làm một nẻo

mGift
Kết thúc, 1 tập
Đây là cách chúng mình đã lớn lên từ thuở thơ bé đấy bạn ạ.

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 26
  • 39
  • 2
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0

Tập truyện