Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Planet Your

Ren Suri
Kết thúc, 1 tập
“Bạn phải đi được bao xa, để tới được ngôi sao gần nhất ?”
Câu chuyện nhỏ của Ren suri sẽ gợi nhớ những ký ức trẻ thơ đáng yêu trong bạn.

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 9
  • 2
  • 2
  • 5
  • 0
  • 1
  • 0

Tập truyện