Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Thơ duyên

Can Tiểu Hy
Kết thúc, 1 tập
Dựng lại dựa trên tác phẩm “Thơ duyên” của Xuân Diệu, một câu chuyện về mối tình trong chiến tranh chắc chắn sẽ lay động tình cảm của độc giả.

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3
  • 0

Tập truyện