Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Vì tớ là cung Nhân mã

mGift
Kết thúc, 1 tập
Thẳng tính, nhiệt tình, thánh thiện, rất đỗi bênh vực cho người thân, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho người thân... là những đức tính đặc biệt đáng yêu của nhân mã đó!

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 9
  • 2
  • 3
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0

Tập truyện