Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Truyện Tranh] Zero

Moka
Kết thúc, 2 tập
Câu chuyện kể về Tuấn – một người có năng lực nhìn thấy trước cái chết, cậu âm thầm dùng khả năng của mình để cứu những người xung quanh thoát khỏi những tai nạn thảm khốc sắp xảy ra

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 3
  • 2
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Tập truyện