Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

50 năm biến đất hoang thành cánh rừng trồng lớn nhất thế giới

Hơn nửa thế kỷ qua, người dân ở Saihanba, Trung Quốc không ngừng nỗ lực biến vùng đất hoang rộng 93.000 hecta thành khu rừng trồng lớn nhất thế giới. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0