Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Apple giải thích về nhận dạng khuôn mặt trên iPhone X

Tính năng Face ID được giới thiệu có khả năng học hỏi thích ứng, tỉ lệ bị trùng dữ liệu ngẫu nhiên là một phần một triệu. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0