Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bản chất lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng

Ánh sáng mang trong mình đồng thời cả hai tính chất sóng và hạt, gọi đây là lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0