Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bị xe đâm do mải xem điện thoại, bước nhầm vào ô đỗ xe tự động

Không chịu nhìn đường, một phụ nữ vô tình bước đúng phải thang máy tự động đang đưa xe vào chỗ đậu. - Ngôi Sao

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0