Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Cá mập con được cứu từ trứng của cá mẹ chết

Sau 6 tháng được chăm sóc đặc biệt, những con cá mập con được cứu từ trứng của một con cá mập chết được thả ra môi trường tự nhiên. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0