Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Cài đặt và mở iPhone X bằng mặt nạ

Quá trình cài đặt iPhone X và mở khóa chỉ bằng một chiếc mặt nạ diễn ra trong 40 giây. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 2
  • 1
  • 1
  • 0
  • 1
  • 3