Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Cậu bé châu Phi mếu máo vì không đánh vần được tên mình

Dù cố gắng giúp đỡ cậu bé, người phỏng vấn cũng đành lắc đầu chào thua trước cái tên châu Phi vừa dài, vừa khó đọc này. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0