Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Chiếc Rolls Royce sơn bụi 1.000 viên kim cương thật

(NDH) Bạn thực sự không muốn làm xước sơn trên chiếc Rolls-Royce Ghost đặc biệt này, vì nó được hoàn thiện với sơn có chứa bụi kim cương. - Người Đồng Hành

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0