Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Cô gái Trung Quốc kẹt chân nắp cống vì mải nhìn điện thoại

Chỉ lo chăm chú vào chiếc smart phone mà cô gái đã nhận về cho mình một bài học thích đáng khi đi đường. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0