Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Công nghệ mới giúp hình xăm phát âm thanh

Ứng dụng Skin Motion được phát triển bởi nghệ nhân xăm hình Nate Siggnard có thể quét các hình xăm sóng âm và phát ra âm thanh tương ứng. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0