Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Giáo dục tuần qua: Sự trở lại của người thầy

Trong tuần qua, từ báo chí cho tới các cơ quan công quyền đều có những động thái để tôn vinh người thầy nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bằng những sản phẩm đặc sắc đến đề xuất chính sách về lương, nâng cao đời sống giáo viên. Điều này cũng đặt ra cho người thầy trách nhiệm cao hơn và sự thay đổi để thích ứng với nghề nghiệp trong bối cảnh mới. - Việt Nam Net

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0