Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Khách Tây nín thở khi lần đầu thấy máy chém trong nhà tù Hỏa Lò

Nhiều du khách cảm thấy buồn và bị sốc khi nhìn thấy máy chém của thực dân Pháp còn lưu giữ trong nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. - Video VNExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0