Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Loài ếch nuốt nòng nọc nôn ra ếch con

Ếch Darwin bố nuốt nòng nọc vào túi âm để đảm bảo nòng nọc có thể phát triển an toàn thành ếch con. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0