Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Lý do chim gõ kiến mổ liên tục nhưng không bị đau đầu

Chim gõ kiến có thể gõ 17 lần/giây vào thân cây, nhưng đầu chúng không bị thương nhờ cấu trúc đặc biệt của xương sọ. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0