Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Máy siêu âm cầm tay hiển thị hình ảnh trên smartphone

Máy siêu âm cầm tay có thể kết nối trực tiếp với smartphone, dễ dàng mang theo và có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0