Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Na Uy phát triển tàu container không người lái chạy điện

Tàu container tự lái chạy điện hoàn toàn do hai công ty Na Uy hợp tác chế tạo sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2018. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0