Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Người đàn ông bị tấn công bất ngờ, lột sạch tài sản

Kẻ đội mũ trùm đầu bất ngờ đấm gục người đàn ông, cướp điện thoại và đồng hồ của nạn nhân rồi tẩu thoát. - Việt Nam Net

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0