Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Những hình ảnh thiên tai nghiêm trọng năm 2017

Thiên tai đã làm hàng trăm người chết, 654 người bị thương, tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 59.300 tỷ đồng. - Video VNExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0