Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Những phụ nữ lặn xuống đáy biển không dùng bình khí ở Nhật

"Ama" là những nữ thợ lặn tự do bắt hải sản, rong biển mà không dùng bình dưỡng khí, nghề có từ 3.000 năm nhưng còn rất ít người theo. - VnExpress

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0