Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Sự thật ít người biết về 'Ngày thứ 6 đen tối'

Mọi người đều biết ‘Ngày thứ 6 đen tối’ (Black Friday) là ngày sau lễ Tạ Ơn, khi các cửa hàng mở cửa sớm và hạ giá đại đa số các sản phẩm. Nhưng không nhiều người biết lai lịch, nguyên nhân và nhiều sự thật thú vị đằng sau ngày thứ 6 đặc biệt này. - Việt Nam Net

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0