Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

[Video] Bài toán chống ngập 500 m đường Nguyễn Hữu Cảnh của TP HCM

Với khoảng 500m đường thường xuyên ngập sâu, TP đang tính toán phương án mua lại máy bơm khổng lồ của doanh nghiệp hoặc thuê với giá một tỷ mỗi tháng. - BizLive

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0